Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I/2022 của Bảo hiểm Agribank

Ngày 8/4/2022, Bảo hiểm Agribank đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I/2022 và triển khai hoạt động kinh doanh 9 tháng cuối năm 2022. Với sự phục hồi của nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm và việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với trạng tháng mới của đất nước, kết quả kinh doanh của Bảo hiểm Agribank đã khởi sắc và trên đà tăng trưởng. Doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm tăng tương ứng với việc  bảo vệ số lượng lớn Khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống.

Tại Hội nghị, các thành viên đã phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, hiệu quả các sản phẩm bảo hiểm và tiềm năng phát triển kênh khân phối Banca để đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, thích ứng với thị trường. 

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển bền vững của Bảo hiểm Agribank. Toàn thể Ban Lãnh đạo và Người lao động Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm ưu việt với chất lượng tốt nhất phục vụ Quý Đối tác và Quý Khách hàng, xứng đáng với thương hiệu Agribank.
-----
"Bảo hiểm Agribank - Trách nhiệm và Sẻ chia"

Xem thêm