Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

Lợi ích và giá trị của bảo hiểm nông nghiệpNgành nông nghiệp thường phải đối diện với nhiều khó khăn, rủi ro. Vì vậy, bảo hiểm nông nghiệp là công cụ tài chính gắn liền với hoạt động kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ người nông dân trước rủi ro thiên tai, thời tiết cũng như rủi ro về biến động giá cả trên thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa được người dân quan tâm. Làm sao để thúc đẩy phát triển bảo hiểm nông nghiệp tại đất nước nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn như Việt Nam? Hiện tại có những sản phẩm Bảo hiểm Nông nghiệp nào nông dân có thể tham gia? Bảo hiểm nông nghiệp đem lại lợi ích và giá trị gì?
- Khách mời: Ông Đỗ Minh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank.

Chương trình tọa đàm tại đây.
Xem thêm