Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng

Bảo hiểm Agribank - Doanh nghiệp phát triển vì cộng đồng
16/09/2022

Bảo hiểm Agribank - Doanh nghiệp phát triển vì cộng đồng

Năm 2021, Bảo hiểm Agribank đạt 1.957 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận trước thuế đạt 341 tỷ đồng, vượt 13,7% so với mục tiêu lợi nhuận cả năm.Năm 2021, Bảo hiểm Agribank đạt 1.957 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận trước thuế đạt 341 tỷ đồng, vượt 13,7% so với mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Bảo hiểm Agribank: Yêu thương là sẻ chia
17/08/2022

Bảo hiểm Agribank: Yêu thương là sẻ chia

Bảo hiểm Agribank chung tay cùng Agribank CN. Hòa Bình trao 5,64 tỷ đồng để xây dựng 125 căn nhà Đại đoàn kết và tặng 1.280 suất quà cho người nghèo của tỉnh Hòa Bình.